Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
AK İcraatlar

AK İcraatlar

Birlikte başardık!

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

Türkiye Bülteni

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
21-05-2019 13:14:54

“AK PARTİ OLARAK ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

AK Parti’nin 17 yıllık iktidar dönemi, reformlar ve başarılarla dolu bir ekonomik patlama dönemi olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çeken AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Ülkemizin geleceği için milyarlık dev yatırımların birbiri ardına hayata geçirildiği süreçte, ülke genelinde olduğu gibi Aksaray’da da Bilim, Sanayi ve Teknoloji alanlarında KOBİ’lerin önü açıldı. Ar-Ge ve yenilik alanına ayrılan kaynaklar yükseltildi. Sanayi bölgelerindeki işletmelere kredi desteği verildi.” dedi.

AK Parti’nin milletinden aldığı güçle başarılarla dolu 17 yıllık sürede sadece alt yapı yatırımlarının değil özel sektör, sanayi ve diğer dinamiklere yönelik yatırımların da hız kazandığını kaydeden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “İlimizde Bakanlığımız kredi desteği ile 2003-2015 yılları arasında ise 668 Ha büyüklüğünde 1 adet OSB projesi tamamlanmıştır. Bu proje için 2016 yılı fiyatlarıyla 78,6 milyon TL kredi kullandırılmıştır. Bu OSB projesinde 2003-2016 yılları arasında 194 adet parselde üretime geçilmiş olup, toplam 9.000 kişi istihdam edilmektedir. Şuana istihdam edilen kişi sayısı 15 bine yaklaşmıştır.”

Hükümet olarak her zaman yeniliklere önem verdiklerini ve bunu hayata geçirdikleri projelerle ortaya koyduklarını belirten Başkan Altınsoy, “Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının (Teknoyatırım) öncelikli hedefi; ülkemizde teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesidir. Bu hedef doğrultusunda; öncelikli teknoloji (Yüksek, orta-yüksek) alanlarında Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amaçlanmaktadır. Teknoyatırım Programı, belirlenen bu amaçlar doğrultusunda yürütülen bir programdır. Aksaray ilinden bugüne kadar, Teknoyatırım Programı için 2 proje başvurusu yapılmış, 1 proje için sözleşme imzalanmış olup, Bakanlığımız bu projeye 1,06 milyon TL tutarında destek verilmesini uygun görmüştür.” diye konuştu.

Gelişen dünyaya ayak uydurabilmek ve bir adım öne geçebilmek için üretimin her aşamasında kaliteye önem verdiklerini aktaran İl Başkanı Altınsoy, “Ar-Ge destekleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin belgelendirilmesiyle ilgili olarak, ulusal veya uluslararası çeşitli destekler çerçevesinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için iş deneyim belgeleri yerine kullanılabilecek “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR)” Bakanlığımız tarafından düzenlenmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen projeler sonucu ortaya çıkan ile öz kaynakla gerçekleştirilen projeler sonucu ortaya çıkan ürünlere de TÜR Belgesi verilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu yeni mekanizma ile birlikte yerli üretim kapasite ve kabiliyetimizin artırılması hedeflenmiştir.” dedi.

Bilim, teknoloji projelerini ve bilim insanlarını desteklediklerini vurgulayan Başkan Altınsoy, “Aksaray iline akademik destekler kapsamında 2002-2016 döneminde 2016 yılı sabit fiyatlarıyla toplam 12,4 milyon TL destek sağlayan TÜBİTAK özel sektöre yönelik destekler kapsamında ise toplam 1,77 milyon TL destek vermiştir. Bilim insanı destekleri kapsamında 2002-2016 döneminde toplamda 2,4 milyon TL aktaran TÜBİTAK Aksaray ilinde bilim ve toplum faaliyetlerine 2007-2016 döneminde 1,001 milyon TL destek sağlamıştır.”   

KOBİ’lere tam destek sağladıklarını bildiren Başkan Altınsoy, “Hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’lerin de KOSGEB desteklerinden yararlanmasının önünü açtık. Bu kapsamda, 2003-2016 yılları arasında Aksaray'da 2 bin 520 KOBİ ve girişimciye 16,9 milyon TL tutarında destek sağlandı ve 51,4 milyon TL tutarında kredi hacmi oluştu.”

Close
SEN DE KATIL SEN DE KATIL

Gücümüze Güç Katın.